Nhân Viên Hoàng Vũ Phong Vệ sinh kính trai đường tại chùa Giác Ngộ nhân mùa vu lan 2018

 Nhân Viên Công ty vệ sinh công nghiệp Hoàng Vũ Phong vệ sinh làm sạch kính trai đường, Nhà Cốt tại chùa Giác Ngộ nhân mùa vu lan 2018

Hòa chung không khí yêu thương của mùa Vu Lan 2018, được sự chấp thuận hoan hỹ của quý thầy, Phật tử. Công ty Hoàng Vũ Phong đã tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của anh chị nhân viên tổng vệ sinh vòng ngoài đến Chùa giác Ngộ Quận 10 TpHCM tổng dọn vệ sinh nơi trai đường và Nhà Cốt của chùa với tất cả lòng thành kính, sự tự giác dùng sức lao động chân chính của mình để cúng dường Chư Phật.

Vệ Sinh kính cúng dường chùa giác ngộ nhân mùa vu lan 2018

Hình 1

Vệ Sinh kính cúng dường chùa giác ngộ nhân mùa vu lan 2018

Hình 2

Bài viết khác: