Dịch vụ vệ sinh

Dịch vụ vệ sinh theo giờ

Dịch vụ vệ sinh theo giờ

Cập nhật 01/08/2019

Dịch vụ vệ sinh thảm văn phòng

Dịch vụ vệ sinh thảm văn phòng

Cập nhật 12/08/2019

Nhu cầu vệ sinh làm sạch văn phòng như hiện nay rất đa dạng từ các dịch vụ  tổng hợp cho đến riêng lẻ. Theo kinh nghiệm thi công vệ sinh nhiều văn phòng và thống kê thực tế thảm lót sàn văn phòng...

Vệ sinh bảo dưỡng nhà hàng

Vệ sinh bảo dưỡng nhà hàng

Cập nhật 01/08/2019

Nội dung đang cập nhật

Chăm sóc cây cảnh

Chăm sóc cây cảnh

Cập nhật 01/08/2019

đang cập nhật

Dịch vụ vệ sinh làm sạch kính

Dịch vụ vệ sinh làm sạch kính

Cập nhật 01/08/2019

nội dung đang cập nhật

Dịch vụ vệ sinh căn hộ cao cấp

Dịch vụ vệ sinh căn hộ cao cấp

Cập nhật 01/08/2019

đang cập nhật

Dịch vụ vệ sinh văn phòng theo giờ

Dịch vụ vệ sinh văn phòng theo giờ

Cập nhật 02/08/2019

nội dung đang cập nhật